Reintegratie 1e en 2e spoor door Refrisk

Reintegratie 1e en 2e spoor door Refrisk

In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat u en uw werknemer moeten doen om ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer snel weer aan het werk kan. Binnen uw eigen organisatie of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever.

Re-integratie 1e spoor: re-integratie bij eigen werkgever

Samen met uw werknemer moet u werken aan re-integratie. Dat betekent dat u werk aan moet bieden dat uw werknemer met zijn ziekte, opleiding en ervaring kan uitoefenen. Met andere woorden, u moet passend werk aanbieden. De werknemer moet dat passende werk ook uitvoeren en de door de werkgever redelijke, op re-integratie gerichte gegeven voorschriften opvolgen.

Re-integratie 2e spoor: re-integratie bij een andere werkgever

Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te re-integreren? Dan gaat u samen op zoek naar een andere werkgever. Dit noemt men re-integratie 2e spoor. Dit houdt in dat de werkgever er moeite voor doet om bij een andere werkgever passende arbeid te zoeken. De wet spreekt van "bevorderen".

In een kleine organisatie is het vaak moeilijk om passend werk te vinden of te scheppen. U bent dan verplicht om re-integratie 2e spoor in te zetten. Het kan ook voorkomen dat u voor uw werknemer tijdelijk passend werk bij een andere werkgever vindt, maar dat terugkeer bij u voorop staat.

Het dienstverband met de oude werkgever blijft gedurende de eerste twee ziektejaren in stand. Via detachering kan re-integratie bij een andere werkgever plaatsvinden. Dat is de insteek van de handleiding van de Stichting van de arbeid en het ministerie van SZW. Daarin gaan zij in op de voordelen, duur, omvang en “passendheid” van de detachering van een zieke werknemer bij een andere werkgever. De handleiding bevat een uitleg voor zowel u als uw werknemer. UWV heeft een brochure: Detacheren, werken bij een andere werkgever.

Meer informatie:
De coaches en arbeidsdeskundigen van Refrisk kunnen u helpen om zowel een 1e als 2e spoor vorm te geven.

Neem daarvoor vrijblijvend contact op via info@refrisk.nl