Begeleiding Naar Werk door Refrisk

Refrisk is een succesvolle en landelijk werkende organisatie die mensen
met een beperking aan passend en betaald werk helpt.

Hulp op het werk nodig ?

De jobcoaches van Refrisk bieden ondersteuning !

Gemeenten / UWV

Wat kan Refrisk voor u als Gemeente / UWV betekenen?

Refrisk voert re-integratietrajecten uit in opdracht van UWV (voor mensen met een Wajong-, WIA- of Ziektewetuitkering) en in opdracht van Gemeenten (voor mensen die onder de Participatiewet vallen)

Begeleiding van uw klanten is mogelijk d.m.v. een:

  • Traject Werkfit Maken / activeringstraject
  • Traject Naar Werk
  • Jobcoaching op de werkplek

Traject Werkfit Maken

Re-integratie activiteiten die erop gericht zijn om de klant zodanig te versterken dat hij/zij (eventueel na het volgen van een scholing) het werk kan hervatten.

De klant krijgt een realistisch beeld van zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn/haar aandacht richt zich op het terugkeren in het arbeidsproces.
Onze activiteiten zijn gericht op het
- versterken van de werknemersvaardigheden
- verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
- bij de klant in beeld brengen van zijn/haar arbeidsmarktpositie
Uiteraard is er altijd sprake van maatwerk en stemmen we onze activiteiten hierop af.

Traject Naar Werk

Re-integratie activiteiten die nodig zijn om een klant het werk feitelijk te laten hervatten en vervolgens aan het werk te houden.

Jobcoaching

Jobcoaching op de werkplek bevordert de inzet en productiviteit van de werknemer, voorkomt uitval van de werknemer en draagt bij aan verlaging van het ziekteverzuim. Wij werken volgens een gericht plan van aanpak waarin onder andere de huidige situatie, de gewenste situatie en afspraken over begeleiding en/of bemiddeling gezamenlijk worden vastgelegd.

Door de werkzaamheden en werkplek aan te passen naar de mate en aard van arbeidsongeschiktheid van de werknemer zorgen we er samen voor dat de nieuwe werksituatie een succes wordt en blijft.

Indien noodzakelijk schakelen wij in het proces een arbeidsdeskundige van Refrisk in.

Onze specialismen

Refrisk richt zich op mensen met een Structurele Functionele Beperking. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van mensen met fysieke beperkingen, verstandelijke beperkingen en/of gedragsproblemen, mensen met autisme en psychische aandoeningen. Daarnaast hebben wij ervaring met mensen met visuele en auditieve beperkingen. Refrisk heeft doventolken in dienst.

Jobcoaching


Wij helpen mensen met een beperking niet alleen aan een baan, maar ook om die te behouden.
Dat doen we door mensen met een beperking op de werkvloer te begeleiden door middel van jobcoaching.

Aanvraag Jobcoaching

Re-integratie


Wij helpen mensen met een beperking te re-integreren op de arbeidsmarkt.
Dat doen wij door het inzetten van een
- Traject Werkfit Maken
- Traject Naar werk

Aanvraag Re-integratie