Refrisk

Refrisk B.V. is een succesvolle en landelijk werkende organisatie die mensen met een beperking aan passend en betaald werk helpt. Dat doen we door het bieden van maatwerk, vanaf de intake tot en met de begeleiding op de werkplek.

Wij zijn een open organisatie en delen graag onze kennis met anderen. Collega’s leren van ons en wij leren van hen. Werknemers en werkgevers omschrijven ons als een betrouwbare, vooruitstrevende en kwalitatief bovengemiddelde samenwerkingspartner. Refrisk is erkend door het UWV en gecertificeerd met het Cliënten Kwaliteitskeurmerk Reïntegratie (CKR)

De maatschappij wil dat mensen met een Structurele Functionele Beperking aan de slag gaan op de reguliere arbeidsmarkt. Wij voelen ons betrokken bij de kwetsbaren in de samenleving. Hun afstand tot de arbeidsmarkt is groot, wij willen die kloof helpen te overbruggen. Daarbij richten we ons op mensen die ziek of arbeidsongeschikt zijn, waaronder Wajongeren. Wij zijn geen zorginstelling, maar zorgen wel voor datgene wat de cliënt helpt om zich beter te voelen: passend werk.

Ons doel is om samen met onze klanten hun juiste werkplek op de reguliere arbeidsmarkt te vinden én te behouden. Persoonlijke omstandigheden, wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer staan hierbij centraal.

Refrisk hanteert de volgende principes:

  • Iedereen heeft recht op betaald werk
  • Mensen met een Structurele Functionele Beperking verdienen geaccepteerd en gerespecteerd werk
  • Een baan geeft mensen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen