Historie

Refrisk is in januari 2006 opgericht door enkele medewerkers met veel kennis van en ervaring in de re-integratie van mensen met beperkingen. Sinds de oprichting zijn we gestaag gegroeid tot de landelijk opererende re-integratie- en jobcoachorganisatie die we nu zijn, met 60 jobcoaches en 7 arbeidsdeskundigen die voornamelijk vanuit huis werken.

Refrisk heeft zich bij aanvang met name toegelegd op de begeleiding van Wajongeren. In de loop van de jaren hebben we onze doelgroep uitgebreid naar alle mensen met een arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door onze specialisatie en gedrevenheid, maar bovenal doordat we de klant altijd centraal stellen en we continu streven naar kwaliteitsverbetering, lukt het ons om veel mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan te helpen. Om die kwaliteitsverbetering te realiseren, steken we veel tijd en energie in de scholing van onze eigen medewerkers.