Klant tevredenheidsonderzoek 2018-2019 Refrisk B.V. Score gemiddeld een 8,5 !!

28 juni 2019

Klanttevredenheidsonderzoek Jobcoaching 2018-2019 Refrisk B.V.

Om de klanttevredenheid over onze dienstverlening te kunnen beoordelen wordt er jaarlijks een onderzoek gedaan onder alle klanten die door onze jobcoaches op hun werkplek gecoacht worden en onder de werkgevers, waar de jobcoaches daadwerkelijk op de werkplek begeleiden.

Bevindingen

Tussen mei 2018 en mei 2019 hebben we van 1049 klanten een beoordeling ontvangen. Hiervan gaf 94% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de begeleiding, met een gemiddeld rapportcijfer van 8,6. Over de bereikbaarheid was 97 % zeer tevreden.

Van de werkgevers was 95,7% tevreden tot zeer tevreden over de geboden begeleiding, wat beloond werd met een rapportcijfer van 8,3.

Het gemiddelde cijfer van de meetperiode is gelijk aan de cijfers van vorig jaar en het jaar daarvoor.
Wederom een mooi resultaat en een constante score.