landelijke samenwerking Refrisk met Reclassering Nederland

27 september 2018

Landelijke Samenwerking met Reclassering

Refrisk ondersteunt Reclassering om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en bij het vinden van geschikte kandidaten voor een functie.

Hiervoor werkt Refrisk nauw samen met het UWV, Werkgevers-Servicepunten door heel Nederland en met onze concullega's.

Sommige medewerkers met een arbeidsbeperking hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig.
Voor hen regelen we een jobcoach vanuit Refrisk. De jobcoach ondersteunt de medewerker bij het inwerken en bij het wennen aan nieuwe collega’s, routines en werkzaamheden. Ook adviseert de jobcoach collega’s over de omgang met de nieuwe medewerker. Zo raakt iedereen snel vertrouwd met de nieuwe situatie.

Over Reclassering:

Reclassering Nederland werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten zetten ze in op het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen ze door advies uit te brengen aan de rechter, toezicht te houden op daders en verdachten en toe te zien op een goede en snelle uitvoering van werkstraffen.