Overlijden Annelies Leek

26 oktober 2020

Bericht van overlijden.

Op 17 oktober jl. is onze directeur Annelies Leek overleden. Annelies was al geruime tijd ziek, maar heeft tot op het laatste moment leiding gegeven aan Refrisk BV.

We zijn dankbaar dat Annelies gedurende 15 jaar onze directeur en collega is geweest.

Zonder haar zetten we Refrisk als zelfstandig bedrijf voor reïntegratie en jobcoaching voort.
Onze gekwalificeerde dienstverlening en expertise blijven ongewijzigd.

Voor de korte termijn is de dagelijkse leiding in handen van onze regiocoördinatoren
Petri Bolman (petri.bolman@refrisk.nl), Will Aalbers (will.aalbers@refrisk.nl) en
Ad de Graaf (ad.de.graaf@refrisk.nl)

We zullen u op de hoogte stellen zodra de directievoering weer definitief is ingevuld.