Petri Bolman nieuwe directeur Refrisk B.V.

28 januari 2021

Petri Bolman nieuwe directeur Refrisk

Per 1 februari a.s. is Petri Bolman de nieuwe directeur van Refrisk. Zij volgt Annelies Leek op die in oktober van afgelopen jaar is overleden.

Petriis een vrouw met een rijke kennis en ervaring in de re-integratie en jobcoaching. Haar hele werkzame leven staat in het teken van het re-integreren en het begeleiden van mensen met een beperking naar werk. Petri werkt sinds 2005 bij Refrisk.

De benoeming van Petri Bolman impliceert continuïteit voor de klanten en cliënten van Refrisk om mensen met een beperking aan passend en betaald werk te helpen en hen te begeleiden op de werkplek.

Onder leiding van Petri zal de komende jaren een verdere verbreding plaatsvinden naar de bedrijvenmarkt met 1e en 2e spoor dienstverlening en met het invullen van de banenafspraak. Daarnaast blijven de jobcoaches van Refrisk doen waar ze sterk in zijn: het re-integreren en coachen van mensen met een beperking in opdracht van UWV en gemeenten.

Refrisk

Januari 2021