Refrisk nu primaire coachingspartner voor ABN AMRO

10 maart 2020

Sinds 1 maart 2020 is Refrisk officieel primaire coachingspartner voor ABN AMRO in het gehele land. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld tussen beide partijen.

Ook zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt rond werving en selectie.

Al een aantal jaar zijn onze jobcoaches werkzaam op de diverse kantoren van ABN AMRO. Hier ondersteunen we medewerkers met een arbeidsbeperking. Te denken valt daarbij aan een zintuiglijke beperking, autisme en/of een psychische aandoening.

ABN AMRO streeft met haar diversiteitsbeleid naar een bedrijfscultuur waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht beperking, en waar talent wordt herkend en ingezet.

Om dit te bevorderen is de B-Able Desk opgericht. Deze desk zorgt voor coaching en trainingen, en is steeds op zoek naar geschikte functies. People Development Consultant Diversity & Inclusion Sven Romkes speelt daarin een sleutelrol. De focus vanuit B-Able ligt op acceptatie, sociale weerbaarheid, loopbaanperspectief en energiebalans. Dit zijn gelijk gespreksonderwerpen aan het begin van de coachingsperiode. De jobcoach stelt doelen op in samenspraak met de medewerker en zijn manager, en legt deze vast in een coachingsplan. Dit bevordert gelijk openheid, duidelijkheid en inzet. Het groeiende vertrouwen en de intensieve samenwerking tussen de medewerker en jobcoach is een andere succesfactor. Om bij collega’s begrip te kweken voor de gevolgen van de beperking, geeft de jobcoach desgewenst een workshop. Tijdens de werkplekbezoeken zoomen we verder in op de samenwerking. Zo proberen we er alles aan te doen om de medewerker en zijn werkomgeving optimaal te ondersteunen.

Naast coaching verzorgt Refrisk ook trainingen bij ABN AMRO op het gebied van onder meer sociale weerbaarheid.

We zijn er trots op voor een organisatie te mogen werken, die zich in tal van opzichten inspant voor werknemers/werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de weg vrijmaakt door anders en gedurfd te denken en te handelen.