Tevredenheidsonderzoek Refrisk BV meetjaar 2020. Rapportcijfer 7,9 !

26 februari 2021

Periodiek moeten re-integratiebedrijven, die een Raamovereenkomst hebben afgesloten met het UWV (2016-2020)

voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening van het perceel ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’,
een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.

Met dit klanttevredenheidsonderzoek dat uitgevoerd is door Panteia, kan het bedrijf zijn klanten bevragen over de geleverde dienstverlening.
De vragenlijst die hierbij is gebruikt stond van tevoren al vast, omdat deze door het UWV is opgelegd.

Klanten van Refrisk die een Werkfit-maken traject of een Naar-Werk traject hebben gevolgd, zijn tevreden over onze dienstverlening en geven ons voor beide soorten trajecten, een gemiddeld rapportcijfer van 7.9 !