Begeleiding naar werk, het leven weer op orde

Mijn naam is Judith en ik ben werkzaam als jobcoach bij Refrisk jobcoaching en re-integratie. Ik begeleid diverse cliënten bij het vinden van passend en betaald werk. Zoals ook Bastiaan, een 25-jarige jongeman die in het verleden te kampen heeft gehad met een drugsverslaving en afkomstig is uit een problematische thuissituatie. Als gevolg van een psychische beperking gebruikt Bastiaan veel medicijnen en staat hij onder begeleiding van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Via hen kwam Bastiaan enige tijd terug in contact met Refrisk. Ik werd toegewezen als zijn jobcoach en het was mijn taak om een passende baan voor hem te vinden. Tijdens ons kennismakingsgesprek maakte ik de wensen, eisen en arbeidsmogelijkheden van Bastiaan inzichtelijk. Zo kon en wilde Bastiaan graag parttime werken, had hij behoefte aan duidelijkheid en structuur, zocht hij voldoende afwisseling in een baan en kon hij pas vanaf 10.00 uur ’s ochtends beginnen met werken vanwege zijn medicijngebruik.

Met al deze informatie ging ik vervolgens op zoek naar geschikt werk voor Bastiaan. Ik benaderde een potentiële, bekende werkgever met de vraag of er tijdelijk een passende werkplek kon worden gecreëerd, een zogeheten werkervaringsplek, zodat de Bastiaan ervaring kon opdoen voor een toekomstige carrière. Op deze manier werd Bastiaan een steuntje in de rug geboden en kon hij een stap in de goede richting zetten.

De werkgever reageerde uiterst positief en wilde Bastiaan graag een kans bieden. Hij kon voor maximaal zes maanden aan de slag. In goed overleg met mij en Bastiaan werd een speciale functie gecreëerd die geheel aansloot bij zijn mogelijkheden. De werktijden van Bastiaan waren van 10.00 uur tot 14.00 uur en hij kreeg een helder takenpakket. Omdat hij technisch erg handig onderlegd is, bestonden zijn werkzaamheden veelal uit het uitvoeren van onderhoudsklussen zoals het verwisselen van lampen. Ook zorgde Bastiaan samen met een collega voor het transport van goederen naar leveranciers en klanten.

Toen de proefperiode van zes maanden was volbracht, gaf de werkgever aan dat hij zeer tevreden was over het functioneren van Bastiaan. De werkgever wilde Bastiaan heel graag behouden. Intussen is Bastiaan al ruim anderhalf jaar werkzaam bij deze werkgever. Hij ervaart veel plezier en voldoening in zijn werk. Recentelijk heeft hij samen met zijn vriendin een huis gekocht. Ik ben ontzettend blij dat Bastiaan zowel privé als zakelijk positieve sprongen voorwaarts heeft gemaakt. Ik voorzie een hele mooie toekomst voor Bastiaan!