Samenwerking Ekoplaza en Refrisk

Ekoplaza is in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een samenwerking met Refrisk aangegaan, met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Ekoplaza zorgt voor een geschikte werkplek en Refrisk biedt persoonlijke ondersteuning aan de werknemer d.m.v. jobcoaching.

Ekoplaza vindt het van belang dat de medewerkers interesse hebben voor de producten die zij verkopen, zodat het geven van advies aan klanten op termijn mogelijk zou moeten zijn. Vanuit Ekoplaza worden zij hierin ondersteund met een cursus of informatie.

Refrisk selecteert de kandidaat voor Ekoplaza en gaat met de kandidaat op sollicitatiegesprek waarin de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden worden besproken. In dit gesprek is met name aandacht voor de beperkingen en de mogelijkheden van cliënt en waar werkgever in het dagelijks werk rekening mee dient te houden.

Ekoplaza stelt één persoon als aanspreekpunt aan op de werkvloer die verantwoordelijk is voor de dagelijkse begeleiding van onze cliënt. Deze persoon wordt op dezelfde tijden ingeroosterd, zodat zij samen werken en bekend is bij wie cliënt terecht kan met vragen. Uiteraard zijn ook anderen op de werkvloer (globaal) op de hoogte van de situatie, zodat zij ook weten waarom de cliënt begeleiding krijgt en regelmatig bezoek krijgt van de jobcoach. Naast de dagelijkse aansturing door Ekoplaza zelf, werkt de jobcoach van Refrisk ook regelmatig met de cliënt mee en vinden er evaluatiegesprekken plaats

De jobcoaches van Refrisk voelen zich erg welkom bij Ekoplaza en zijn blij te zien dat de samenwerking in begeleiding erg goed en serieus wordt opgepakt. Er wordt goed gekeken naar de mogelijkheden van onze cliënt en er is duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen.