Wajong met een bijzonder beroep

In maart 2011 kwam Peter in contact met Refrisk jobcoaching en re-integratie. Peter was destijds op zoek naar een geschikte baan, maar kon niet goed bepalen wat voor soort werk het beste bij hem paste en welke mogelijkheden de arbeidsmarkt hem kon bieden. Peter hoopte dat Refrisk hem hierbij kon helpen.

Op basis van een intakegesprek kon de aan Peter toegewezen jobcoach van Refrisk de wensen en arbeidsmogelijkheden helder in kaart brengen. Vervolgens werd een beroepskeuze-/interessetest afgenomen met als resultaat het beroep goudsmid als best passend bij Peter.

Een goudsmid werd vervolgens benaderd met de vraag of Peter een keer mocht komen kijken om te zien wat het beroep precies inhield. De goudsmid reageerde enthousiast en een rondleiding was geregeld!

Enige tijd later was het dan zover. Peter en de jobcoach kregen een rondleiding van de goudsmid en Peter was erg enthousiast. De goudsmid had bovendien het vermoeden dat Peter over de juiste eigenschappen beschikte voor dit beroep. Een extra mooie bijkomstigheid was dat er een positieve klik was tussen Peter en de goudsmid. In mei 2012 mocht Peter bij diezelfde goudsmid aan de slag via een proefplaatsing. Peter kreeg zo de kans om zich verschillende werkzaamheden eigen te maken, zoals vijlen, polijsten en solderen.

Tijdens de proefperiode heeft de jobcoach Peter op de werkplek begeleid via Persoonlijke Ondersteuning gefinancierd door UWV o.g.v. de Wajong-status van Peter. In het begin bracht de jobcoach wekelijks een bezoek aan Peter en hielp de jobcoach zowel Peter als de goudsmid met diverse zaken zoals het aanleren van werknemersvaardigheden, het regelen van contractzaken en het zorgen van een heldere communicatie tussen Peter en de goudsmid en ook met het UWV.

Na de proefplaatsing was de goudsmid van mening dat Peter in een functie van 3D-tekenaar zijn kwaliteiten nog beter kon benutten en zich nog verder kon ontwikkelen. Samen zijn ze op zoek gegaan naar het meest geschikte 3D-programma voor Peter.

Peter heeft de afgelopen periode grote sprongen voorwaarts gemaakt. Zijn jobcoach heeft hem deze gehele periode gesteund en geholpen. Nog steeds wordt Peter begeleid door zijn jobcoach, maar in veel minder mate. Peter en de goudsmid zijn intussen zo goed op elkaar ingespeeld dat er minder behoefte is aan externe begeleiding.

De toekomst ziet er zeer rooskleurig uit voor Peter, zeer waarschijnlijk krijgt hij dit jaar een vaste aanstelling bij de goudsmid!