Zo werken wij

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn :
- UWV (voor mensen met een Wajong, WIA of Ziektewet uitkering)
- Gemeente (voor mensen die vallen onder de Participatiewet)
- Werkgevers (voor de eigen werknemers)

Re-integratie

Door gesprekken te voeren en gegevens te verzamelen, leren we de klant kennen. De 1e gesprekken doen we meestal bij de klant thuis. Wat zijn de wensen en mogelijkheden als het om werk gaat? Dit kunnen we ook uitzoeken d.m.v. testen en eventuele (snuffel)stages.

Refrisk kent de lokale arbeidsmarkt. Samen met de klant zoeken wij functies en werkgevers. We beschikken over een groot netwerk van werkgevers. Met een aantal, zowel regionaal als landelijk, hebben we vaste afspraken over samenwerking.

Wij helpen bij het solliciteren.In overleg wordt een goede sollicitatiebrief opgesteld. Ook leren we de klant om een goed sollicitatiegesprek te voeren. Indien gewenst gaan wij mee naar het sollicitatiegesprek.

Jobcoaching

We coachen tijdens het inwerken op de nieuwe werkplek en langer als nodig. We geven uitleg, zorgen voor eventuele aanpassingen op de werkplek, regelen een goede communicatie met leidinggevende en collega’s. Ons doel is dat de werkgever uiteindelijk de begeleiding overneemt.

Refrisk werkt met een eerste en tweede jobcoach. Zo is er altijd opvang als de eerste coach afwezig is. Bovendien sparren de coaches met elkaar en vullen ze elkaar aan. Iedere regio heeft zijn eigen coaches: zij kennen de regionale arbeidsmarkt en de lokale werkgevers.

Nb. Refrisk begeleidt niet alleen werkzoekenden met een arbeidsbeperking, maar ook mensen die al een dienstverband hebben en door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat zijn om hun feitelijke werk uit te voeren.