Modulaire Re-integratiediensten

Weer meedoen in de maatschappij.

Voor UWV voeren wij al geruime tijd re-integratietrajecten uit voor mensen die arbeidsvermogen hebben en een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, zoals Wajong, WIA, WAO of een ziektewetuitkering. Dit doen wij door middel van de trajecten Werkfit maken en trajecten Naar-werk.

Voor iedereen die hier nog niet aan toe is, bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een soort voortraject. Dit zijn de Modulaire Re-integratiediensten.

Deze diensten bestaan uit een aantal korte modules waarbij Refrisk onder andere kan ondersteunen bij het doorbreken van een sociaal isolement, het bevorderen van deelname aan de maatschappij, het in de praktijk onderzoeken welke arbeidsmogelijkheden men heeft en begeleiding bieden bij scholing/opleiding.

Om van de diensten gebruik te kunnen maken is een verwijzing nodig van het UWV. De arbeidsdeskundige van UWV kan aangeven of men hiervoor in aanmerking komt.

Module Participatie interventie

Voor mensen die geïsoleerd leven en nauwelijks contact hebben met andere mensen. Het doel is om een eerste stap buiten de deur te zetten.

De coach begeleidt dit traject en zoekt samen naar oplossingen om weer deel te gaan nemen aan de maatschappij. Te denken valt hierbij aan het doen van kleine activiteiten, zoals iedere dag een boodschap doen, contact leggen met buren, bezoeken van familie. Als het nodig is kan de coach in overleg hulpverlening inschakelen.

Module Bevorderen maatschappelijke deelname

Voor mensen die al sociale contacten hebben, maar waarvoor werken nog net een stap te ver is. Het doel is om regelmatig deel te gaan nemen aan georganiseerde activiteiten buiten de deur.

De coach ondersteunt bij het vinden van en opstarten van deze activiteiten. Te denken valt aan het doen van licht vrijwilligerswerk in de buurt, zoals bij een buurtcentrum, een kinderboerderij, een zorginstelling of het in contact brengen met een sportclub, etc.

Als het nodig is kan de coach in overleg hulpverlening inschakelen.

Module Praktijkassessment

Voor mensen die niet precies weten welke positie men heeft tot de arbeidsmarkt en welke beroepen interessant kunnen zijn.

De coach kijkt samen naar de werkinteresses en indien nodig kan een beroepskeuze-interessetest worden gedaan. Na deze module kan met toestemming van UWV een vervolgtraject worden ingezet om de stap naar werk makkelijker te maken.

Module Begeleiding bij scholing

Voor mensen die “werkfit” zijn en waarvoor scholing/opleiding nodig is om aan het werk te komen.

De coach ondersteunt bij het planmatig studeren en biedt huiswerkbegeleiding aan. Indien nodig onderhoudt de coach contact met de onderwijsinstelling.

Vragen over de modules?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier
Bellen of mailen kan natuurlijk ook:
Telefoonnummer: 055-5768503
Email: info@refrisk.nl