Werkfit Maken traject

In een eerste kennismaking/intake, onderzoeken we wat jouw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden worden in kaart gebracht en er wordt onderzocht op welke gebieden je hulp/ondersteuning nodig hebt. Wanneer blijkt dat een betaalde baan nog net een stap te ver is, dan is een Werkfit Maken traject de oplossing voor jou.

In het traject Werkfit Maken, wordt er naartoe gewerkt om na dit traject de stap te maken naar een betaalde baan d.m.v. een Naar Werk-traject. In de intake is duidelijk geworden waaraan gewerkt moet worden en hiervoor wordt gezamenlijk met jou een stappenplan gemaakt.

Er kan aan de volgende gebieden gewerkt worden :

Versterken van je werknemersvaardigheden

Dit kan worden ingezet wanneer je nog nooit gewerkt hebt, al lange tijd uit het arbeidsproces bent of wanneer het maar niet lukt om een baan te behouden.

Zo kan het zijn dat je problemen ondervindt met het arbeidsritme. Daarnaast kan je het eng vinden om gelijk de verantwoordelijkheid te krijgen voor een betaalde baan of je vindt het lastig om afspraken na te komen. Samen met jou kunnen we dan op zoek gaan naar bv een werkervaringsplaats waarin je weer leert om een arbeidsritme op te bouwen en te wennen aan een baan. Ook wordt er gewerkt aan die vaardigheden die op een werkplek vereist zijn. Hierbij kan je denken aan op tijd komen, je aan veiligheidsvoorschriften houden, samenwerken met collega’s of op tijd hulp vragen.

Versterken Persoonlijke effectiviteit

Wie ben je, wat wil je en hoe kun je je kwaliteiten het beste inzetten op je werk ?

We onderzoeken samen met je, hoe je jouw persoonlijke kracht optimaal kunt inzetten in je werk en als het nodig is besteden we aandacht aan bijvoorbeeld :

  • Voor jezelf opkomen
  • Je eigen grenzen aangeven
  • Je zelfvertrouwen vergroten
  • Hulp vragen
  • Accepteren van je beperking

Ook wanneer je problemen in de privésfeer ervaart, zal gekeken worden wie jou daarbij kan helpen en zullen wij in overleg met jou, doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties zoals MEE, GGZ.

Arbeidsmarktpositie in kaart brengen

Dit wordt ingezet wanneer je niet weet wat jouw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden worden in kaart gebracht en er is aandacht voor jou interesse en beroepskeuze. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen kan het zijn dat we snuffelstages en/of een interessetest inzetten zodat je een duidelijk beeld van een beroep krijgt.

Dit geeft jou inzicht waar jouw kansen liggen op de arbeidsmarkt passend bij jouw mogelijkheden.

Bij Refrisk krijg je een eerste en een tweede coach die je gaat begeleiden zodat er altijd een contactpersoon voor je beschikbaar/bereikbaar is. Voor extra informatie over onze werkwijze verwijzen wij naar “Refrisk in de praktijk” (over Refrisk) en onze Specialismen op deze website.