Licht verstandelijke beperking

Methodiek Refrisk arbeidstoeleiding en jobcoaching voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Wij richten ons op mensen met verschillende gradaties in verstandelijke beperkingen. Een combinatie met lichamelijke beperkingen en met name gedragsproblematiek is veelal aan de orde. Veel van onze klanten hebben (vroegtijdig) de school verlaten of zijn na een eerder dienstverband werkloos geworden.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een grotere kans op het ontwikkelen van gedrags- en psychische problemen. Het komt steeds vaker voor dat deze jongeren niet op school zitten of werken, maar gedetineerd zijn of buiten op straat verblijven (zwerfjongeren).

Belemmeringen in de persoonlijke situatie zijn regelmatig aan de orde.