Psychische beperking

Methodiek arbeidstoeleiding en jobcoaching van Refrisk voor mensen met een psychische beperking

Specifieke klantkenmerken

Wij richten ons op mensen met een breed scala aan psychische en/of psychiatrische beperkingen.

Een combinatie met lichamelijke en/of gedragsproblematiek kan aan de orde zijn. Belemmeringen in de persoonlijke situatie komen regelmatig voor. In veel gevallen heeft de doelgroep ook te maken met ondersteunende instanties op het gebied van wonen, de Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Reclassering en schuldhulpverlening. Als gevolg van de psychische problematiek is de afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Deze klanten kunnen door de juiste ondersteuning en het verkrijgen van inzicht in eigen functioneren zelf richting geven aan de voor hen gewenste mogelijkheden. De insteek van Refrisk is gericht op persoonlijke begeleiding met voldoende veiligheid en maatwerk. Uitgangspunt is niet alleen op welke wijze de klant zo snel mogelijk geplaatst kan worden op de arbeidsmarkt, maar vooral ook hoe hij duurzaam geplaatst kan worden.

De opleidingsachtergrond van deze doelgroep kan zeer divers zijn, variërend van speciaal onderwijs tot en met regulier HBO of universitair onderwijs. Ook de werkervaring kan sterk verschillen. Onze klanten zijn over het algemeen niet in staat om zelfstandig werk te vinden en te behouden.