Visueel beperkt

Methodiek arbeidstoeleiding en jobcoaching van Refrisk voor mensen met een visuele beperking

Wij richten ons op alle mensen met een visuele beperking : mensen met aangeboren of verworven blind- en slechtziendheid en doofblinden. Veel voorvoorkomende ziektebeelden zijn : Nystagmus, nachtblindheid, Ziekte van Stargardt (juveniele macula degeneratie), Cataract (staar), Glaucoom, Retinitis pigmentosa, Diabetische retinopathie, Ablatio retinae (netvliesloslating), Albinisme en syndroom van Usher.

De visuele beperking heeft meetbare gevolgen m.b.t. gezichtsscherpte, gezichtsveld, lichthinder en beeldvertekeningen. Tevens zijn er niet-zichtbare gevolgen op het gebied van energie, acceptatie en zelfvertrouwen. Hierdoor is er naast een fysieke visuele belemmering ook vaak sprake van psycho-sociale problematiek.

De opleidingsachtergrond van de doelgroep is zeer verschillend, variërend van REC2-onderwijs (met en zonder startkwalificaties) tot en met regulier HBO en Universitair onderwijs. Voor een deel van de doelgroep sluit het gevolgde onderwijs niet goed aan op de eisen van de arbeidsmarkt.

Ook de werkervaring verschilt binnen de doelgroep. Wij richten ons op schoolverlaters tot en met werknemers met uitgebreide werkervaring. Onze klanten lukt het niet om zelfstandig, duurzaam passende arbeid te bemachtigen en te behouden.

Methodiekbeschrijving

Refrisk werkt met de methodiek tandemcoaching. Iedere cliënt heeft een eigen regionale jobcoach die op de hoogte is van de mogelijkheden van de regionale arbeidsmarkt en de lokale werkgevers en opdrachtgevers kent. De regionale jobcoach werkt in een tandem samen met onze jobcoach visueel.

Onze jobcoach visueel heeft uitgebreide kennis van de aandoeningen en ziektebeelden van het oog en is op de hoogte van de individuele compensatiemogelijkheden om het werk passend te maken (w.o. verlichting, contrastgebruik, toepassing kijkstrategie, bril, vergroting, spraak en braille en werkindeling). Bovendien zoeken wij waar nodig de samenwerking met de regionale revalidatiecentra, optometristen, woonbegeleiders, ambulant begeleiders van scholen en leveranciers van optische hulpmiddelen, verlichting, beeldschermloepen, software en camerasystemen.

De tandemcoaches worden ondersteund door onze arbeidsdeskundige. Hij adviseert over belasting – belastbaarheid van de cliënt en over uitkeringen, wettelijke regelingen en subsidiemogelijkheden bij een nieuwe baan.

Onze jobcoaches werken al meerdere jaren met deze doelgroep. Zij hebben hun expertise opgebouwd door een (post-) HBO-opleiding in een mensgericht vakgebied. De jobcoaches visueel hebben daarnaast meerdere jaren werkervaring bij of met het landelijk revalidatiecentrum Visio het Loo Erf.