Begeleiding Naar Werk door Refrisk

Refrisk is een succesvolle en landelijk werkende organisatie die mensen
met een beperking aan passend en betaald werk helpt.

Hulp op het werk nodig ?

De jobcoaches van Refrisk bieden ondersteuning !

Werkgever

Wat kan Refrisk voor u als werkgever betekenen?

Re-integratie en Jobcoaching

De kracht van Refrisk ligt in de intensieve 1 op 1 begeleiding van mensen met een ziekte of beperking. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden van de individuele werknemer of werkzoekende zijn er verschillende vormen van begeleiding mogelijk nl.:

  • 1e spoor
  • 2e spoor
  • 3e spoor
  • Jobcoaching

Voor meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding, klik hier.

Werkwijze

We werken met geregistreerde jobcoaches die opgeleid zijn/worden d.m.v. interne trainingen en een post HBO jobcoachopleiding. De jobcoaches worden ondersteund door arbeidsdeskundigen van Refrisk. Zij adviseren waar nodig en voeren Arbeidsdeskundige onderzoeken uit.
Voor meer informatie over onze werkwijze klik hier.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Beoordelen van re-integratiemogelijkheden in het eigen werk, in mogelijk aangepast eigen
werk, andere passend werk bij de eigen werkgever (spoor 1) of re-integratiemogelijkheden naar ander werk bij een andere werkgever (spoor 2).
Voor meer informatie over Arbeidsdeskundig onderzoek, klik hier.

Overige dienstverlening

Door de invoering van de Participatiewet zijn steeds meer bedrijven bewust bezig om mensen met een beperking in dienst te nemen.
Voor meer informatie over onze overige dienstverlening i.h.k.v. de quotum wet, klik hier.

Gespecialiseerd

Refrisk werkt met een eerste en tweede jobcoach. Zo is er altijd opvang als de eerste coach afwezig is. Iedere regio heeft zijn eigen coaches: zij kennen de regionale arbeidsmarkt, het netwerk en de lokale werkgevers.
Voor meer informatie over ons specialisme, klik hier.

Re-integratie


Re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers in de eigen functie of naar een andere functie in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever (begeleiding 1e, 2e spoor)

Begeleiding aanvragen

AD-onderzoek


Beoordelen van re-integratiemogelijkheden in het eigen werk, in mogelijk aangepast eigen werk, andere passend werk bij de eigen werkgever (spoor 1) of re-integratiemogelijkheden naar ander werk bij een andere werkgever (spoor 2)

AD-onderzoek aanvragen