Begeleiding Naar Werk door Refrisk

Refrisk is een succesvolle en landelijk werkende organisatie die mensen
met een beperking aan passend en betaald werk helpt.

Hulp op het werk nodig ?

De jobcoaches van Refrisk bieden ondersteuning !

Werkgevers

Wat kan Refrisk voor u als werkgever betekenen?

  • Begeleiding van zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers in de eigen functie of naar een andere functie in het eigen bedrijf of een nieuwe werkgever. (1e en 2e spoor)
  • Advies over de quotumregeling in het kader van de Banenafspraak.

Begeleiding van uw werknemers
Jobcoaching bevordert de inzet en productiviteit van de werknemer, voorkomt uitval van de werknemer en draagt bij aan verlaging van het ziekteverzuim. Wij werken volgens een gericht plan van aanpak waarin onder andere de huidige situatie, de gewenste situatie en afspraken over begeleiding en/of bemiddeling gezamenlijk worden vastgelegd.

Onze specialismen
Refrisk richt zich uitsluitend op mensen met een Structurele Functionele Beperking. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van mensen met fysieke beperkingen, verstandelijke beperkingen en/of gedragsproblemen, mensen met autisme en psychische aandoeningen. Daarnaast hebben wij ervaring met mensen met visuele en auditieve beperkingen. Refrisk heeft doventolken in dienst.

Door de werkzaamheden en werkplek aan te passen naar de mate en aard van arbeidsongeschiktheid van de werknemer zorgen we er samen voor dat de nieuwe werksituatie een succes wordt en blijft.

Indien noodzakelijk schakelen wij in het proces een arbeidsdeskundige van Refrisk in.

In het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten kunnen wij uw organisatie adviseren en begeleiden bij het voldoen aan de gestelde quotumverplichting.

Wij begeleiden geen mensen die door reorganisatie werkloos dreigen te worden en een andere baan zoeken.

Jobcoaching


Wij helpen mensen met een beperking niet alleen aan een baan, maar ook om die te behouden.
Dat doen we door mensen met een beperking op de werkvloer te begeleiden door middel van jobcoaching.

Jobcoaching aanvragen

Re-Integratie


Re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers in de eigen functie of naar een andere functie in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever (begeleiding 1e, 2e, 3e spoor)

Re-Integratie aanvragen

Faq's

  • Wat is Jobcoaching?

    Het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

    Lees hier verder hoe jobcoaching in de praktijk gaat.

  • Hoe kan Refrisk een werkgever ondersteunen bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter?

    In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat u en uw werknemer moeten doen om ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer snel weer aan het werk kan. Binnen uw eigen organisatie of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever. Lees hier meer over 1e en 2e spoor.

Naar alle faq's