AD-onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Beoordelen van re-integratiemogelijkheden in het eigen werk, in mogelijk aangepast eigen
werk, andere passend werk bij de eigen werkgever (spoor 1) of re-integratiemogelijkheden naar ander werk bij een andere werkgever (spoor 2).

De arbeidsdeskundige onderzoekt aan de hand van gesprekken met de werknemer, de werkgever en op basis van een door de bedrijfsarts opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer t.a.v. het eigen werk en eventueel ander werk.
Hierbij wordt tevens gekeken naar andere activiteiten in het dagelijks leven, een eventuele zorgvraag, de sociale leefsituatie, onderwijs en arbeidservaringen, kennis en bekwaamheden, motivatie, visie op werk en toekomstverwachtingen.

De functie-inhoud en de eigen werkplek wordt onderzocht in samenhang met het functie-profiel. Hierbij bekijkt de arbeidsdeskundige ook welke aanpassingen toegepast kunnen worden in uren, taken en deeltaken om de passendheid van de functie te vergroten.

Met werkgever bekijkt de arbeidsdeskundige vervolgens welke mogelijkheden het bedrijf kan bieden in het kader van de re-integratie. Zo valt er te denken aan het aanpassen van de functie, het aanbieden van een andere functie (herplaatsen) en om- en bijscholen van de werknemer. Daarnaast wordt het verloop van de re-integratie besproken.

Werkgever en werknemer ontvangen een arbeidsdeskundige rapportage.

Op basis van de adviezen uit deze rapportage kan er verder invulling gegeven worden aan het re-integratietraject.