Begeleidingsmogelijkheden

Begeleidingsmogelijkheden
  • 1e spoor: de werknemer wordt begeleid in het kader van zijn re-integratie in de eigen functie of een andere passende functie bij de huidige werkgever;
  • 2e spoor: de werknemer wordt begeleid tijdens de re-integratie in een passende functie bij een nieuwe werkgever. Deze begeleidingsvorm verkleint de kans op instroom in de WIA, een loonsanctie die UWV kan opleggen en een mogelijk verhoogde WGA premie.
  • 3e spoor: Mocht na een herbeoordeling blijken dat de inzetbaarheid van uw (oud-)werknemer is verbeterd dan kunnen wij met onze re-integratie activiteiten de schadelast beperken. Vindt uw (oud)werknemer met onze hulp werk waarmee zijn restverdiencapaciteit wordt benut, dan wordt de schadelast beperkt.
  • Jobcoaching: nadat er een nieuwe betaalde baan gevonden is, kan de werknemer op de werkplek gecoacht worden. De jobcoach bespreekt de inwerkperiode en begeleidt tijdens het dienstverband bij het aanleren van nieuwe taken en geeft terugkoppeling over hoe het gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Hij houdt rekening met zowel de belangen van de werknemer als van de werkgever, zonder één daarvan te bevoordelen. De jobcoach helpt daarnaast de werkgever bij het aanvragen van de diverse voorzieningen en instrumenten die op de doelgroep van toepassing kunnen zijn.