Onze werkwijze

Werkwijze

We werken met geregistreerde jobcoaches die opgeleid zijn/worden d.m.v. interne trainingen en een post HBO jobcoachopleiding. De jobcoaches worden ondersteund door arbeidsdeskundigen van Refrisk. Zij adviseren waar nodig de jobcoaches op arbeidsdeskundig gebied.
Re-integratiebegeleiding is bij uitstek maatwerk. Elk traject start met een intake waarin de reden van uitval en de belastbaarheid van de werknemer besproken wordt. Dit is het uitgangspunt voor het vinden van en herplaatsen in een (nieuwe) passende functie. Tevens vormt het de basis voor het plan van aanpak dat wij de werkgever en werknemer voorstellen, denk bijvoorbeeld aan:

  • jobcoaching op de werkplek, als de medewerker een steuntje in de rug kan gebruiken om optimaal te gaan functioneren;
  • begeleiding als medewerkers door psychische en/of psychiatrische problematiek gehinderd worden in hun werkvaardigheid
  • actieve bemiddeling naar ander werk als medewerkers in een re-integratietraject deelnemen.

Hierbij moet worden voldaan aan de Wet verbetering poortwachter.

We beschikken over een groot netwerk van werkgevers. Met een aantal werkgevers, zowel regionaal als landelijk, hebben we vaste afspraken over samenwerking. We streven naar duurzame plaatsingen door grote aandacht te besteden aan het creëren van een juiste match tussen werkgever en werknemer.