Overige dienstverlening

Overige dienstverlening

Door de invoering van de Participatiewet zijn steeds meer bedrijven bewust bezig om mensen met een beperking in dienst te nemen. Wij kunnen helpen bij het creëren van nieuwe functies volgens het principe van Jobcarving (bestaande functies tegen het licht houden en daaruit nieuwe functies te creëren). Wij kunnen voorlichting geven over hoe een dergelijke omslag gedaan kan worden binnen een afdeling of bedrijf en wij kunnen meedenken bij het zoeken naar neventaken die door kandidaten kunnen worden uitgevoerd die staan geregistreerd in het doelgroepenregister in het kader van de banenafspraak.Voor deze activiteiten kunnen onze arbeidsdeskundigen een onderzoek doen binnen het bedrijf om functies en taken in beeld te brengen.