Specialisme

Gespecialiseerd

Refrisk werkt met een eerste en tweede jobcoach. Zo is er altijd opvang als de eerste coach afwezig is. Iedere regio heeft zijn eigen coaches: zij kennen de regionale arbeidsmarkt, het netwerk en de lokale werkgevers.

Bij Refrisk werken daarnaast gespecialiseerde jobcoaches voor de volgende doelgroepen: mensen met een licht verstandelijk beperking, mensen met een fysieke beperking, mensen met psychische beperkingen en/of beperkingen binnen het autistisch spectrum en mensen met auditieve beperkingen. Refrisk heeft 3 arbeidsdeskundigen in dienst.

We werken zowel in opdracht van het UWV (mensen met een Wajong, Wia, Ziektewet uitkering), als in opdracht van Gemeenten (mensen die onder de Participatiewet vallen) als voor het bedrijfsleven met mensen die nog een dienstverband hebben (begeleiding op het werk of naar ander werk i.h.k.v. 1e en 2e spoor) als ook voor verzekeringsmaatschappijen i.h.k.v. 3e spoor trajecten.