Jobcoaching traject

Wanneer je een leuke baan hebt gevonden is het erg belangrijk om deze baan te behouden zodat je je verder kan ontwikkelen.

De jobcoach kijkt samen met de werknemer en de werkgever welke aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn om de werknemer optimaal te laten functioneren. Deze aanpassingen kunnen op diverse gebieden liggen. De jobcoach ondersteunt je ook bij alle zaken die je moeilijk/lastig vindt.

Wanneer je nieuwe situaties eng vindt, dan ondersteunt de jobcoach jou bij de kennismaking en het voorstellen aan collega’s. Wanneer je het lastig vindt om overzicht te behouden dan helpt de jobcoach jou om structuur in het werk aan te brengen. Wanneer het lastig is om veel informatie te verwerken dan helpt de jobcoach jou door dit verduidelijken.

De jobcoach leert je nieuwe taken aan wanneer je daar wat extra tijd voor nodig hebt en indien van toepassing overlegt hij met de werkgever over aangepaste taken. De jobcoach ondersteunt je ook in gesprekken met de werkgever zodat je ook leert om problemen op tijd bespreekbaar te maken zodat je weer verder kan met je werk.

Ook ondersteunt en adviseert de jobcoach jou en de werkgever bij het aanvragen van mogelijke hulpmiddelen voor op de werkplek. De jobcoach is er dus voor ondersteuning op alle gebieden die met werk te maken heeft. Hij begeleidt, coacht en traint en zorgt ervoor dat je goed wordt ingewerkt. De jobcoach komt regelmatig op de werkplek en is goed bereikbaar als zich problemen voordoen.

Bij Refrisk krijg je een eerste en een tweede jobcoach die je gaat begeleiden zodat er altijd een contactpersoon voor je beschikbaar/bereikbaar is. Voor extra informatie over onze werkwijze verwijzen wij naar “Refrisk in de praktijk” en onze Specialismen: