Fysiek

Methodiek arbeidstoeleiding en jobcoaching van Refrisk voor mensen met een fysieke beperking.

Specifieke klantkenmerken

De klanten die bij Refrisk worden aangemeld kennen een breed scala aan fysieke en motorische beperkingen, waarbij vaak ook een combinatie met psychische klachten of achterstand in psychische ontwikkeling aan de orde is. Belemmeringen in de persoonlijke situatie komen regelmatig voor. Veelal krijgt deze klantengroep dan (al dan niet tijdelijk) professionele ondersteuning op het gebied van wonen, leven, geestelijke gezondheidszorg en financiën.

De opleidingsachtergrond van deze doelgroep is zeer verschillend envarieert van REC-cluster 2 onderwijs (met en zonder startkwalificaties), de Mytyl school tot en met het reguliere HBO of universitair onderwijs. Ook het al of niet hebben van stage- of werkervaring binnen de doelgroep loopt sterk uiteen. Wij richten ons op zowel schoolverlaters als op klanten met een uitgebreidere werkervaring. In het algemeen geldt voor onze klanten dat het ze niet lukt om zelfstandig een passende baan te vinden en te behouden.