Diversiteit aan fysieke beperkingen
Mensen die zich aanmelden bij Refrisk komen uit diverse achtergronden en ervaren een breed scala aan lichamelijke beperkingen. Van mobiliteitsproblemen tot zichtbeperkingen en alles daartussenin, elke persoon heeft unieke uitdagingen die van invloed kunnen zijn op hun zoektocht naar werk.

Jobcoaching
Het belangrijkste doel van jobcoaching voor mensen met lichamelijke problemen is het vergroten van de arbeidsmogelijkheden en het toevoegen van integratie op de werkplek. Door individuele ondersteuning en begeleiding kunnen mensen met lichamelijke problemen hun professionele doelen bereiken en hun kwaliteit van leven verbeteren.

Gespecialiseerde jobcoach
Onze gespecialiseerde jobcoaches spelen een fundamentele rol in het succes van mensen met lichamelijke beperkingen op de arbeidsmarkt. Onze professionals hebben diepgaande kennis en ervaring in het begeleiden van met diverse lichamelijke uitdagingen. Ze begrijpen de unieke behoeften van elk individu en aangepaste begeleiding om hen te helpen de juiste loopbaankeuzes te maken en hun potentieel te vergroten.

Een-op-een begeleiding
Een van de sleutelfactoren in het succes van jobcoaching is de individuele ondersteuning die wordt geboden. Elke persoon heeft zijn eigen sterke punten en beperkingen, en het is cruciaal om een ​​begeleidingsplan op maat te ontwikkelen dat aansluit bij hun specifieke behoeften. De jobcoach werkt samen met de klant om hun sterke punten te ontdekken en te verzamelen.

Empowerment en zelfvertrouwen
Bij Refrisk gaat jobcoaching verder dan alleen het bieden van praktische loopbaanadviezen. Het draait ook om het opbouwen van zelfvertrouwen en empowerment door mensen met lichamelijke beperkingen. Door hun zelfbeeld te versterken en hen te laten zien dat ze in staat zijn om hun professionele doelen te bereiken, helpt de jobcoach de klant om met een positieve en vastberaden houding de arbeidsmarkt te betreden.

Samen Vooruitzicht Creëren
Onze slogan, "Samen Vooruitzicht Creëren," vat perfect samen wat jobcoaching voor mensen met lichamelijke beperkingen inhoudt. Het gaat niet alleen om het werk te vinden, maar om het creëren van een hoopvolle toekomst waarin hun potentieel bereikt en een actieve rol spelen in de samenleving.

Als je fysieke problemen hebt, kun je tegen verschillende uitdagingen aanlopen in je werk, zoals:


Beperkte mobiliteit: Als je moeite hebt met bewegen, kan het zijn dat je beperkt bent in je vermogen om bepaalde taken uit te voeren of om jezelf naar verschillende locaties op de werkplek te verplaatsen.

  1. Fysieke ongemakken: Pijn, vermoeidheid of ongemak als gevolg van fysieke problemen kunnen je productiviteit beïnvloeden en het moeilijker maken om gedurende langere periodes te werken.
  2. Aanpassingen op de werkplek: Mogelijk heb je speciale aanpassingen nodig op je werkplek om je fysieke beperkingen te accommoderen, zoals ergonomische hulpmiddelen, aangepaste werkstations of andere ondersteunende apparatuur.
  3. Verminderde werkcapaciteit: Afhankelijk van de aard van je fysieke problemen, kan je algemene werkcapaciteit verminderd zijn, waardoor je mogelijk niet in staat bent om bepaalde taken uit te voeren die voorheen geen probleem waren.

Onze jobcoach kan je op verschillende manieren ondersteunen bij het omgaan met fysieke problemen op de werkplek:

  1. Evaluatie van de werkplek: Een jobcoach kan je werkplek evalueren en samen met jou kijken naar mogelijke aanpassingen of hulpmiddelen die je kunnen helpen om je werk beter uit te voeren.
  2. Advies over ergonomie: Een jobcoach kan je adviseren over de juiste lichaamshouding, het gebruik van ergonomische hulpmiddelen en technieken om fysieke belasting te verminderen.
  3. Ondersteuning bij het vinden van geschikt werk: Als je huidige werk niet geschikt is vanwege je fysieke beperkingen, kan een jobcoach je begeleiden bij het vinden van ander werk dat beter past bij je mogelijkheden.
  4. Training en vaardigheidsontwikkeling: Een jobcoach kan je helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die passen bij je fysieke mogelijkheden, zodat je je werk effectiever kunt uitvoeren.
  5. Werkplekaanpassingen en accommodaties: Een jobcoach kan je helpen bij het identificeren van aanpassingen op de werkplek die nodig zijn en bij het regelen van de juiste ondersteuning en accommodaties van je werkgever.

Het uiteindelijke doel van onze jobcoach is om je te helpen je fysieke beperkingen te overwinnen en succesvol te zijn in je werk, door middel van individuele begeleiding, advies en ondersteuning op maat.