Autistische beperking

Methodiek arbeidstoeleiding en jobcoaching van Refrisk voor mensen met een stoornis in het Autistisch Spectrum

Wij richten ons op mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

De meest voorkomende autismespectrum stoornissen (ASS) zijn:

 • klassiek autisme
 • syndroom van Asperger
 • MCDD
 • PDD-NOS

De gevolgen van deze gedragsstoornissen voor de klanten kunnen als volgt zijn:

 • moeite met het maken en onderhouden van sociale contacten;
 • moeite in communicatie;
 • beperkingen in het houden van overzicht: hoofd en bijzaken scheiden, het totaal overzien, samenhang, oorzaak en gevolg zien;
 • beperkingen in het plannen en structureren;
 • moeite hebben met de betekenis van taal: bijvoorbeeld taal letterlijk opvatten;
 • andere fantasie beleving: ofwel heel overdreven (wat een klant zich voorstelt, is echt) ofwel heel beperkt (wat de klant niet kent, kan hij zich ook niet voorstellen);
 • vaak een star patroon van zich herhalende, stereotype bezigheden en interesses;
 • gevoelig voor verschuivingen in dag/nacht ritme;
 • moeite met het filteren van prikkels (licht, geluid, geur, enz);
 • moeite met veranderingen en onverwachte gebeurtenissen.

Bij iedere persoon met een stoornis in het autistisch spectrum uiten de beperkingen zich op verschillende manieren. Ook is het zo dat de mate waarin de persoon last heeft van zijn beperkingen kan fluctueren. Spanning, stress en overvraging leidt vaak tot verergering van de klachten; iemands autisme wordt dan meer zichtbaar.

Er is naast een ASS regelmatig sprake van acceptatieproblemen. Dit kan variëren van het niet herkennen van de beperking, tot het niet kunnen inzien van de (ernst van de) gevolgen voor het werk, of hier niet naar kunnen handelen.

Voor een deel van de klanten geldt dat er tevens sprake is van een verstandelijke beperking. Refrisk is gespecialiseerd in mensen met ASS. Voor alle klanten geldt dat de stoornis in het autistisch spectrum de meest bepalende factor is waarmee rekening gehouden moet worden in de begeleiding op weg naar werk.

De opleidingsachtergrond van deze doelgroep is zeer verschillend, variërend van speciaal onderwijs (REC cluster 4, met of zonder startkwalificaties) tot en met regulier HBO of universitair onderwijs. Het opleidingsniveau van de klant met ASS zegt overigens weinig over het daadwerkelijke functioneringsniveau.

Ook de werkervaring verschilt binnen de doelgroep. Wij richten ons op schoolverlaters tot en met werknemers met uitgebreide werkervaring. Een kenmerk van onze klanten is dat het ze niet lukt om zelfstandig, duurzaam passende arbeid te bemachtigen en te behouden.

ASS is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat het ingrijpt in alle levensgebieden. In veel gevallen krijgt de doelgroep (al dan niet tijdelijk) professionele ondersteuning op het gebied van wonen, leven, financiën en geestelijke gezondheidszorg.