In de praktijk

Steuntje in de rug

Hart voor werk

We hebben allemaal wel eens iemand nodig die helpt wanneer we vastlopen. Onze Jobcoaches staan graag naast je voor het steuntje in de rug, als spiegel of als klankbord. Door coaching worden knelpunten verholpen en kan ook jij je kwaliteiten inzetten.

Wij helpen je bij het vinden van passend werk. Soms is het nodig dat we je op de werkvloer begeleiden. De jobcoach zorgt dat je je op je gemak voelt, dat je een goede werkplek krijgt, dat een collega van het bedrijf je inwerkt, begeleidt en wegwijs maakt. De coach bespreekt met je hoe het gaat, waar je tegenaan loopt, hoe het contact met je collega’s is en al het andere dat belangrijk is om je werk goed te kunnen doen. Onder de juiste omstandigheden kun je weer oprecht trots zijn op je eigen talent. Wij zijn er speciaal voor jou. Ongeacht je leeftijd of opleidingsniveau. Wij hebben hart voor werk.

Re-integratie

Door gesprekken te voeren en gegevens te verzamelen, leren we jou kennen. De 1e gesprekken doen we meestal bij jou thuis. Wat zijn je wensen en mogelijkheden als het om werk gaat? Dit kunnen we ook uitzoeken door middel van testen en eventuele (snuffel)stages.

Refrisk kent de lokale arbeidsmarkt. Samen met jou zoeken we functies en werkgevers. We beschikken over een groot netwerk van werkgevers. Met een aantal, zowel regionaal als landelijk, hebben we vaste afspraken over samenwerking.

We helpen je bij het solliciteren. In overleg maken we samen een goede sollicitatiebrief. Ook leren we je om een goed sollicitatiegesprek te voeren. Wanneer jij dat fijn vindt, gaan wij mee naar het sollicitatiegesprek.

Jobcoaching

We coachen je tijdens het inwerken op de nieuwe werkplek en langer als dat nodig is. We geven je uitleg, zorgen voor eventuele aanpassingen op jouw werkplek en regelen een goede communicatie met jouw leidinggevende en collega’s. Ons doel is dat de werkgever uiteindelijk de begeleiding overneemt en dat jij je helemaal thuis voelt op je werkplek. Refrisk werkt met een eerste en tweede jobcoach. De coaches sparren met elkaar en vullen elkaar aan. Iedere regio heeft zijn eigen coaches: zij kennen de regionale arbeidsmarkt en de lokale werkgevers.

Nb. Refrisk begeleidt niet alleen werkzoekenden met een arbeidsbeperking, maar ook mensen die al een dienstverband hebben en door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat zijn om hun feitelijke werk uit te voeren.

Ondersteuning aan de werkomgeving

Omdat kennis over specifieke aandachtsgebieden vaak ontbreekt binnen teams en bij leidinggevenden, bieden onze jobcoaches ook ondersteuning aan de werkomgeving. Bijvoorbeeld door voorlichting en training te geven. Om zo een denkproces op gang te helpen en veranderingen mogelijk te maken.