Specialismen

Auditief

Iedereen een eigen talent

Iedereen beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen die auditief anders functioneren hebben vaak specifieke talenten! Dat weten we uit ervaring. Refrisk helpt kwaliteiten in beeld te brengen, zodat ze benut kunnen worden op het werk. Dat geeft voldoening en energie. Waar nodig zorgen we voor aanpassingen en maken afspraken over o.a. de communicatie.

We zijn er voor alle mensen die auditief anders functioneren
Of iemand nu doof, slechthorend, doofblind is. Of een (gehoor)aandoening heeft zoals tinnitus, hyperacusis, ziekte van Ménière, ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM). Onder de juiste omstandigheden kan een persoon uitblinken op het werk en oprecht trots zijn op prestaties. Kennis en begrip helpen daarbij. Refrisk is bekend met alle auditieve beperkingen/aandoeningen alsook doofheid en dovencultuur.

Lees meer

Autisme

Iedereen een eigen talent
Iedereen beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen met autisme blinken vaak uit op specifieke gebieden. Dat weten we uit ervaring! We zetten ons namelijk al jaren in om deze neurodivergenten naar of op het werk te begeleiden. Zij laten ons weten dat hun specifieke kwaliteiten vaak niet optimaal benut worden en dat er veelal sprake is van overvraging. Bij veel organisaties is er behoefte aan ondersteuning. Door coaching worden talenten zichtbaar en knelpunten verholpen. Onder de juiste omstandigheden kunnen mensen met autisme excelleren in hun werk.

Lees meer

Gedrag

Iedereen heeft recht op passend werk
Wij richten ons op mensen met verschillende gradaties in gedragsproblemen. Gedragsproblemen zijn niet aangeboren, maar worden veroorzaakt door de omstandigheden.
Ruim 80 procent van jongeren met ernstige gedragsproblemen, slaagt erin betaald werk te behouden met de langdurige begeleiding door een jobcoach. Dat blijkt uit onderzoek.

Gespecialiseerde jobcoaches

Refrisk biedt gespecialiseerde jobcoaches die zich richten op mensen met gedragsproblemen. Deze coaches hebben expertise in gedrag en bieden ondersteuning aan individuen met specifieke behoeften. Bij Refrisk staat de persoon centraal en hebben de jobcoaches aandacht voor het verhaal achter de persoon. Ze luisteren naar de individuele behoeften en bieden persoonlijke begeleiding op maat.

Het belangrijkste doel van de jobcoaches van Refrisk is het creëren van een veilige omgeving waarin mensen met gedragsproblemen kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Ze begrijpen dat iedere persoon uniek is en verschillende ondersteuning nodig heeft. Daarom leveren ze maatwerkoplossingen die aansluiten bij de specifieke situatie en behoeften van elke persoon.


Lees meer

LVB

Iedereen een eigen talent

Mensen die Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) zijn, hebben de behoefte om een leven te leiden zoals iedereen. Ze willen zelf keuzes kunnen maken en een baan hebben. Net zoals mensen zonder LVB beschikken zij over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Echter, mensen met LVB ervaren vaak moeilijkheden op de werkvloer doordat hun intenties of bedoelingen niet goed begrepen worden. Hierdoor blijven hun specifieke eigenschappen en kwaliteiten onbenut. Jobcoaching helpt mensen met LVB om hun kwaliteiten in te zetten, knelpunten te overwinnen en trots te zijn op hun eigen talent.

Gespecialiseerde jobcoaches

Onze gespecialiseerde jobcoaches voor mensen met licht verstandelijke problemen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen en begeleiden van deze mensen op de arbeidsmarkt. Gespecialiseerde jobcoaches begrijpen de specifieke uitdagingen waarmee mensen met licht verstandelijke problemen te maken kunnen krijgen en kunnen passende begeleiding bieden om hen te helpen een baan te vinden en te behouden.

Een gespecialiseerde jobcoach voor mensen met licht verstandelijke problemen kan verschillende taken uitvoeren. Allereerst kan de jobcoach helpen bij het identificeren van de sterke punten, vaardigheden en interesses van de persoon. Op basis hiervan kan de jobcoach samen met de persoon een geschikte loopbaanrichting verkennen.

Daarnaast kan de jobcoach ondersteuning bieden bij het sollicitatieproces. Dit omvat het helpen opstellen van een cv en sollicitatiebrief, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en het bieden van tips voor een succesvolle sollicitatie. De jobcoach kan ook ondersteunen bij het zoeken naar geschikte vacatures en het navigeren door de arbeidsmarkt.

Eenmaal aan het werk kan de jobcoach fungeren als een vertrouwenspersoon en mentor. Ze kunnen de werknemer helpen bij het begrijpen van taken, het aanpassen aan de werkomgeving en het omgaan met eventuele uitdagingen op het werk. De jobcoach kan ook advies geven over communicatievaardigheden, timemanagement en sociale interactie op de werkvloer.

Door individuele begeleiding en gepersonaliseerde ondersteuning kunnen onze jobcoaches een waardevolle rol spelen bij het bevorderen van inclusie op de arbeidsmarkt en het vergroten van de kansen voor mensen met licht verstandelijke problemen.

Lees meer

Psychisch

Psychische problemen

De klanten die bij Refrisk worden aangemeld kennen een breed scala aan psychische en/of psychiatrische beperkingen.

Een combinatie met lichamelijke en/of gedragsproblematiek kan aan de orde zijn. Belemmeringen in de persoonlijke situatie komen regelmatig voor. In veel gevallen heeft de doelgroep ook te maken met ondersteunende instanties op het gebied van wonen, de Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Reclassering en schuldhulpverlening. Als gevolg van de psychische problematiek is de afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Deze klanten kunnen door de juiste ondersteuning en het verkrijgen van inzicht in eigen functioneren, zelf richting geven aan de voor hen gewenste mogelijkheden.
De insteek van Refrisk is gericht op persoonlijke begeleiding met voldoende veiligheid en maatwerk. Uitgangspunt is niet alleen op welke wijze de klant zo snel mogelijk geplaatst kan worden op de arbeidsmarkt, maar vooral ook hoe hij duurzaam geplaatst kan worden.

Het belangrijkste doel van jobcoaching voor mensen met psychische problemen is het vergroten van de arbeidsmogelijkheden en het bevorderen van inclusie op de werkplek. Door individuele ondersteuning en begeleiding te bieden, helpt de gespecialiseerde jobcoach van Refrisk om hun doelen te bereiken en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Samen vooruitzicht creëren!

Lees meer

Fysiek

Diversiteit aan fysieke beperkingen
Mensen die zich aanmelden bij Refrisk komen uit diverse achtergronden en ervaren een breed scala aan lichamelijke beperkingen. Van mobiliteitsproblemen tot zichtbeperkingen en alles daartussenin, elke persoon heeft unieke uitdagingen die van invloed kunnen zijn op hun zoektocht naar werk.

Jobcoaching
Het belangrijkste doel van jobcoaching voor mensen met lichamelijke problemen is het vergroten van de arbeidsmogelijkheden en het toevoegen van integratie op de werkplek. Door individuele ondersteuning en begeleiding kunnen mensen met lichamelijke problemen hun professionele doelen bereiken en hun kwaliteit van leven verbeteren.

Gespecialiseerde jobcoach
Onze gespecialiseerde jobcoaches spelen een fundamentele rol in het succes van mensen met lichamelijke beperkingen op de arbeidsmarkt. Onze professionals hebben diepgaande kennis en ervaring in het begeleiden van met diverse lichamelijke uitdagingen. Ze begrijpen de unieke behoeften van elk individu en aangepaste begeleiding om hen te helpen de juiste loopbaankeuzes te maken en hun potentieel te vergroten.

Lees meer