Voor mensen met een Wajong-, WIA- WW- of Ziektewetuitkering. 

Refrisk heeft sinds 2005 succesvolle ervaring met het re-integreren van mensen, die een uitkering ontvangen van het UVW. Door het leveren van maatwerk. De mens en zijn gewenste werkzaamheden staan altijd voorop. Om de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten werken we, daar waar nodig, samen met het netwerk rond de klant, zoals zorgverleners, woon- en schoolbegeleiders, ouders en instanties.

Inspireren, stimuleren en verbinden
Door ons specialisme in specifieke aandachtsgebieden zijn wij in staat mensen vooruitzichten aan te reiken die inspireren, stimuleren en verbinden. We gaan met eenieder in gesprek die zaken in beweging kunnen brengen op weg naar passend werk en inkomen, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.