Iedereen een eigen talent

Mensen die Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) zijn, hebben de behoefte om een leven te leiden zoals iedereen. Ze willen zelf keuzes kunnen maken en een baan hebben. Net zoals mensen zonder LVB beschikken zij over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Echter, mensen met LVB ervaren vaak moeilijkheden op de werkvloer doordat hun intenties of bedoelingen niet goed begrepen worden. Hierdoor blijven hun specifieke eigenschappen en kwaliteiten onbenut. Jobcoaching helpt mensen met LVB om hun kwaliteiten in te zetten, knelpunten te overwinnen en trots te zijn op hun eigen talent.

Gespecialiseerde jobcoaches

Onze gespecialiseerde jobcoaches voor mensen met licht verstandelijke problemen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen en begeleiden van deze mensen op de arbeidsmarkt. Gespecialiseerde jobcoaches begrijpen de specifieke uitdagingen waarmee mensen met licht verstandelijke problemen te maken kunnen krijgen en kunnen passende begeleiding bieden om hen te helpen een baan te vinden en te behouden.

Een gespecialiseerde jobcoach voor mensen met licht verstandelijke problemen kan verschillende taken uitvoeren. Allereerst kan de jobcoach helpen bij het identificeren van de sterke punten, vaardigheden en interesses van de persoon. Op basis hiervan kan de jobcoach samen met de persoon een geschikte loopbaanrichting verkennen.

Daarnaast kan de jobcoach ondersteuning bieden bij het sollicitatieproces. Dit omvat het helpen opstellen van een cv en sollicitatiebrief, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en het bieden van tips voor een succesvolle sollicitatie. De jobcoach kan ook ondersteunen bij het zoeken naar geschikte vacatures en het navigeren door de arbeidsmarkt.

Eenmaal aan het werk kan de jobcoach fungeren als een vertrouwenspersoon en mentor. Ze kunnen de werknemer helpen bij het begrijpen van taken, het aanpassen aan de werkomgeving en het omgaan met eventuele uitdagingen op het werk. De jobcoach kan ook advies geven over communicatievaardigheden, timemanagement en sociale interactie op de werkvloer.

Door individuele begeleiding en gepersonaliseerde ondersteuning kunnen onze jobcoaches een waardevolle rol spelen bij het bevorderen van inclusie op de arbeidsmarkt en het vergroten van de kansen voor mensen met licht verstandelijke problemen.

We zijn er voor alle mensen met licht verstandelijke problemen

Bij veel van onze klanten met licht verstandelijke problemen, zien we dat zij vaak te maken hebben met verschillende gradaties van verstandelijke beperkingen. Bovendien kunnen ze ook lichamelijke problemen en gedragsproblematiek ervaren. Veel van deze mensen hebben de school (vroegtijdig) verlaten of zijn werkloos geworden na een eerdere werkervaring.

Het komt steeds vaker voor dat deze jongeren niet naar school gaan, niet werken of hun tijd buiten op straat doorbrengen als zwerfjongeren. Over het algemeen zijn onze klanten niet in staat om zelfstandig werk te vinden en te behouden.

LVB en werk

Voor mensen met licht verstandelijke problemen zijn belemmeringen in hun persoonlijke situatie regelmatig aan de orde. Deze belemmeringen kunnen variëren van cognitieve beperkingen tot problemen in de omgang met anderen. Daarnaast hebben ze vaak moeite met het begrijpen en uitvoeren van complexe taken. Dit alles maakt het vinden en behouden van werk een uitdaging voor hen.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben dezelfde behoefte als iedereen: een zinvolle baan waarin ze hun talenten kunnen benutten. Jobcoaching speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van mensen met LVB op de arbeidsmarkt. Het biedt hen de nodige begeleiding, ondersteuning en training om hun specifieke kwaliteiten in te zetten en te groeien in hun werk. Door coaching kunnen mensen met LVB trots zijn op hun eigen talent en een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

Als we streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, is het van essentieel belang om mensen met een licht verstandelijke beperking te ondersteunen en te empoweren op de arbeidsmarkt.

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen verschillende uitdagingen ervaren op het werk, zoals: 

  1. Communicatie: Personen met een licht verstandelijke beperking kunnen moeite hebben met het begrijpen van complexe instructies of het verwerken van informatie. Ze kunnen ook moeite hebben om zichzelf duidelijk uit te drukken of om sociale signalen op te pikken.
  2. Veranderingen en structuur: Onverwachte veranderingen in de werkomgeving kunnen stressvol zijn en het vermogen van mensen met een licht verstandelijke beperking om taken uit te voeren beïnvloeden. Ze hebben vaak baat bij een gestructureerde omgeving en voorspelbare routines.
  3. Zelfvertrouwen en zelfstandigheid: Sommige personen met een licht verstandelijke beperking kunnen een laag zelfvertrouwen hebben, wat hun vermogen om nieuwe taken aan te pakken kan beïnvloeden. Ze hebben mogelijk ook ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van zelfstandigheidsvaardigheden.
  4. Sociale interactie: Het aangaan van relaties met collega's kan uitdagend zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van sociale cues, het maken van vrienden of het omgaan met conflictsituaties.

Onze gespecialiseerde jobcoach biedt waardevolle ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking door te helpen bij communicatie, training, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Ze spelen een belangrijke rol bij het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving.