Iedereen een eigen talent

Iedereen beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen die auditief anders functioneren hebben vaak specifieke talenten! Dat weten we uit ervaring. Refrisk helpt kwaliteiten in beeld te brengen, zodat ze benut kunnen worden op het werk. Dat geeft voldoening en energie. Waar nodig zorgen we voor aanpassingen en maken afspraken over o.a. de communicatie.

We zijn er voor alle mensen die auditief anders functioneren
Of iemand nu doof, slechthorend, doofblind is. Of een (gehoor)aandoening heeft zoals tinnitus, hyperacusis, ziekte van Ménière, ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM). Onder de juiste omstandigheden kan een persoon uitblinken op het werk en oprecht trots zijn op prestaties. Kennis en begrip helpen daarbij. Refrisk is bekend met alle auditieve beperkingen/aandoeningen alsook doofheid en dovencultuur.

Gebarentaalvaardige jobcoaches
Refrisk heeft gespecialiseerde jobcoaches die veel ervaring hebben met het ondersteunen van mensen die auditief anders functioneren. Waarbij het doel is het vinden en behouden van passend werk. De gebarentaalvaardige jobcoach is in beeld voor begeleiding en/of advisering. Communicatiebehoeften komen zo goed in beeld en waar nodig werken we samen met leveranciers van hulpmiddelen. Indien nodig stellen we een auditief profiel op, waarin adviezen staan voor de werkomgeving. Dit op het gebied van communicatie, werkplekaanpassingen, apparatuur en veiligheid. Ook denken we mee over de passendheid of passend maken van functies.

Naast het bieden van individuele ondersteuning aan mensen die auditief anders functioneren, zetten de jobcoaches zich ook in voor het vergroten van kennis en bewustzijn binnen teams en bij leidinggevenden. Dit werkt! We geven communicatietips aan collega’s en trainen leidinggevenden. Veelal verzorgen onze gespecialiseerde jobcoaches ook een kennis-sessie voor de werkomgeving. Dit kan bijvoorbeeld over doofheid en gebarentaal gaan.

Deze voorlichting en training hebben als doel het stimuleren van een denkproces en het mogelijk maken van veranderingen op de werkvloer. De jobcoaches laten praktisch zien welke aanpassingen op het werk mogelijk zijn. Het doel is mensen die auditief anders functioneren in hun kracht te zetten. Dit draagt bij aan een inclusieve werkomgeving waar neurodiversiteit een kracht wordt.

Kortom, onze gespecialiseerde jobcoaches hebben de kennis en kunde in huis om mensen die auditief anders functioneren, te laten excelleren.