Auditief beperkt

Methodiek arbeidstoeleiding en jobcoaching van Refrisk voor mensen met een auditieve beperking.

Wij richten ons op alle mensen met een gehoorbeperking : doofgeborenen, vroegdoven, plotsdoven, laatdoven, gebruikers van een Cochleair Implantaat, slechthorenden, doofblinden (w.o. syndroom van Usher) en mensen met een andere gehoor- of communicatiebeperking (Tinnitus, hyperacusis, ziekte van Ménière, Ernstige Spraak-taal Moeilijkheden).

De auditieve beperking heeft over het algemeen meetbare gevolgen m.b.t. gehoorverlies en spraakverstaan. Ook zijn er vaak niet-zichtbare gevolgen ontstaan vanuit de gehoorbeperking, de opvoeding, het schoolverleden en de leefomgeving op het gebied van zelfstandig functioneren, acceptatie, taalbegrip, communicatie en gedrag. Er is naast een fysieke auditieve belemmering ook vaak sprake van psycho-sociale en soms psychiatrische problematiek.

In een individueel Functionele Mogelijkheden Lijst worden o.a. beperkingen genoemd in het persoonlijk functioneren (persoonlijk risico en alarmering), sociaal functioneren (horen, spreken, lezen, schrijven) , aanpassing aan fysieke omgevingseisen (werken in lawaai, hulpmiddelen) en werktijden (urenbeperking).

De opleidingsachtergrond van deze doelgroep is zeer verschillend, variërend van REC2-onderwijs (met en zonder startkwalificaties) tot en met regulier HBO-onderwijs. Voor een groot deel van de subdoelgroep Doven sluit het gevolgde dovenonderwijs niet goed aan op de eisen van de horende arbeidsmarkt.

Ook de werkervaring verschilt binnen de doelgroep. Wij richten ons op schoolverlaters tot en met werknemers met uitgebreide werkervaring. Onze klanten lukt het niet om zelfstandig, duurzaam passende arbeid te bemachtigen en te behouden.