Iedereen heeft recht op passend werk
Wij richten ons op mensen met verschillende gradaties in gedragsproblemen. Gedragsproblemen zijn niet aangeboren, maar worden veroorzaakt door de omstandigheden.
Ruim 80 procent van jongeren met ernstige gedragsproblemen, slaagt erin betaald werk te behouden met de langdurige begeleiding door een jobcoach. Dat blijkt uit onderzoek.

Gespecialiseerde jobcoaches

Refrisk biedt gespecialiseerde jobcoaches die zich richten op mensen met gedragsproblemen. Deze coaches hebben expertise in gedrag en bieden ondersteuning aan individuen met specifieke behoeften. Bij Refrisk staat de persoon centraal en hebben de jobcoaches aandacht voor het verhaal achter de persoon. Ze luisteren naar de individuele behoeften en bieden persoonlijke begeleiding op maat.

Het belangrijkste doel van de jobcoaches van Refrisk is het creëren van een veilige omgeving waarin mensen met gedragsproblemen kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Ze begrijpen dat iedere persoon uniek is en verschillende ondersteuning nodig heeft. Daarom leveren ze maatwerkoplossingen die aansluiten bij de specifieke situatie en behoeften van elke persoon.


Maatwerkoplossingen
De jobcoaches van Refrisk hebben een ervaring en kennis van gedragsproblemen en kunnen mensen helpen bij het overwinnen van obstakels die ze mogelijk ervaren op het gebied van werk. Ze bieden begeleiding en ondersteuning bij het vinden van passende werkplekken en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor succes op de werkplek. Daarnaast kunnen ze ook helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van copingstrategieën om met gedragsproblemen om te gaan.

Onze jobcoaches bieden persoonlijke begeleiding aan mensen met gedragsproblemen. Ze zorgen voor een veilige omgeving en leveren maatwerkoplossingen om mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk.

Voor wie zijn we er?
Wij begeleiden jongeren die voortijdig de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden na een eerdere baan. We zien steeds vaker dat deze jongeren geen school volgen, geen werk hebben en zelfs op straat zwerven (zwerfjongeren).
Onze klanten hebben over het algemeen moeite om zelfstandig werk te vinden en te behouden.

Duurzaam resultaat

We constateren regelmatig gedragsproblemen en andere belemmeringen in de persoonlijke situatie van deze jongeren. Door de juiste begeleiding en het verkrijgen van inzicht in hun eigen functioneren, kunnen zij zelf stappen zetten richting de gewenste mogelijkheden. Zonder begeleiding dreigt deze groep buiten het arbeidsproces te vallen.

Bij Refrisk hanteren we een persoonlijke benadering waarbij veiligheid en maatwerk centraal staan. Ons doel is niet alleen om de klant zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te plaatsen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat deze plaatsing duurzaam is.

Gedragsproblemen en werk

Mensen met gedragsproblemen kunnen verschillende uitdagingen ervaren op het werk.
Een aantal mogelijke problemen waarmee ze te maken kunnen krijgen zijn:

  1. Problemen met communicatie: Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van instructies of het duidelijk overbrengen van hun eigen gedachten en ideeën. Dit kan leiden tot misverstanden en frustratie bij henzelf en hun collega's.
  2. Interactie met collega's: Ze kunnen moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale relaties op het werk. Dit kan leiden tot conflicten, isolatie of het gevoel buitengesloten te worden.
  3. Concentratieproblemen: Ze kunnen moeite hebben met het behouden van de focus en aandacht gedurende langere perioden. Dit kan van invloed zijn op hun productiviteit en vermogen om taken af te ronden.
  4. Impulsiviteit: Ze kunnen moeite hebben met het beheersen van impulsen en het nemen van snelle beslissingen zonder de gevolgen volledig te overwegen. Dit kan leiden tot fouten of onvoorzichtig gedrag op het werk.
  5. Stress en frustratie: Ze kunnen gevoeliger zijn voor stress en moeite hebben met het omgaan met werkdruk. Dit kan leiden tot verminderde prestaties, verhoogd ziekteverzuim en een negatieve werkomgeving.

De hulp van onze gespecialiseerde jobcoach kan erg waardevol zijn voor mensen met gedragsproblemen op het werk. Onze jobcoach biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden, het begrijpen en navigeren van sociale interacties, het aanpassen van de werkomgeving en het vinden van strategieën om met specifieke uitdagingen om te gaan. Onze jobcoach kan ook fungeren als een vertrouwde bron van begeleiding en advies, waardoor werknemers met gedragsproblemen zich gesteund voelen op hun werkplek.
Over het algemeen kan de hulp van onze jobcoach bijdragen aan het verbeteren van de prestaties, het vergroten van het welzijn en het bevorderen van een succesvolle integratie op de werkvloer.