Onze diensten

Refrisk voert re-integratietrajecten en jobcoachtrajecten uit in opdracht van:

UWV

Voor mensen met een Wajong-, WIA- WW- of Ziektewetuitkering. 

Refrisk heeft sinds 2005 succesvolle ervaring met het re-integreren van mensen, die een uitkering ontvangen van het UVW. Door het leveren van maatwerk. De mens en zijn gewenste werkzaamheden staan altijd voorop. Om de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten werken we, daar waar nodig, samen met het netwerk rond de klant, zoals zorgverleners, woon- en schoolbegeleiders, ouders en instanties.

Lees meer »

Gemeente

Voor mensen die onder de Participatiewet vallen

Gemeenten hebben allerlei nieuwe verantwoordelijkheden gekregen, waaronder het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen met een arbeidsbeperking en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inspireren, stimuleren en verbinden
Voor deze specifieke klantgroep van Gemeenten biedt Refrisk diversen maatwerk trajecten. Door het inzetten van deze maatwerk trajecten kan deze doelgroep hun maatschappelijke participatie vergroten en net als ieder ander volwaardig meedoen in de samenleving. Door onze ervaring met het begeleiden van deze doelgroep en ons brede netwerk, kan Refrisk Gemeenten helpen dit proces voor hun klanten te versnellen. In het bijzonder door ons specialisme in specifieke aandachtsgebieden zijn wij in staat deze doelgroep vooruitzichten aan te reiken die inspireren, stimuleren en verbinden.

Lees meer »

Het bedrijfsleven

Voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn door ziekte. Voor werknemers met een arbeidsbeperking die baat hebben bij begeleiding van een jobcoach of vastlopen in de carrière. 

Voor deze werknemers biedt Refrisk diverse maatwerk trajecten aan. Deze trajecten zijn speciaal ontworpen om deze werknemers te ondersteunen en te helpen bij het vinden van passend werk of het verbeteren van hun loopbaanmogelijkheden.

Jobcoaching in het 1ste spoor
Tijdens het 1ste spoortraject begeleidt onze jobcoach de werknemer bij terugkeer in het eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever. Dit traject bestaat altijd uit 2 fasen: intake en begeleiding op de werkplek.

Re-integratie in het 2de spoor
Tijdens het 2de spoortraject begeleiden onze Jobcoaches de werknemer, waarbij terugkeer naar de eigen functie of een andere functie binnen de organisatie niet meer mogelijk is, naar een passende en duurzame baan buiten de organisatie. Dit traject bestaat altijd uit 4 fasen: intake, begeleiding naar ander werk, plaatsing en nazorg.


Lees meer »