Voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn door ziekte. Voor werknemers met een arbeidsbeperking die baat hebben bij begeleiding van een jobcoach of vastlopen in de carrière. 

Voor deze werknemers biedt Refrisk diverse maatwerk trajecten aan. Deze trajecten zijn speciaal ontworpen om deze werknemers te ondersteunen en te helpen bij het vinden van passend werk of het verbeteren van hun loopbaanmogelijkheden.

Jobcoaching in het 1ste spoor
Tijdens het 1ste spoortraject begeleidt onze jobcoach de werknemer bij terugkeer in het eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever. Dit traject bestaat altijd uit 2 fasen: intake en begeleiding op de werkplek.

Re-integratie in het 2de spoor
Tijdens het 2de spoortraject begeleiden onze Jobcoaches de werknemer, waarbij terugkeer naar de eigen functie of een andere functie binnen de organisatie niet meer mogelijk is, naar een passende en duurzame baan buiten de organisatie. Dit traject bestaat altijd uit 4 fasen: intake, begeleiding naar ander werk, plaatsing en nazorg.


Re-integratie in het 3de spoor

In het 3de spoortraject begeleiden onze Jobcoaches de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigen risico drager is voor de WGA. Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een duurzame functie en het verlichten van de kosten voor de werkgever. 

Outplacement
Outplacement (ontslagbegeleiding) gaat verder dan het vinden van een andere baan, bij Refrisk letten we op de duurzame inzetbaarheid. Deze bredere kijk levert meer arbeidsmarktkansen op. In het bijzonder door onze ervaring en specialisme in coaching zijn wij in staat uw werknemers vooruitzichten aan te reiken die inspireren, stimuleren en verbinden.De essentie van ons werk en de cruciale rol van de Jobcoach

Iris (account manager) en Elma (jobcoach) gaan in op het werk van Refrisk en belichten de essentiële rol van de jobcoach in de bijgevoegde video. Dit om u als opdrachtgever meer inzicht te geven in onze professionele activiteiten.


Wat betekent samenwerken met Refrisk voor u?

Expertise op het gebied van re-integratie:
Re-integratie is een complex proces waarbij veel juridische en praktische aspecten komen kijken. Refrisk heeft ervaring en expertise op dit gebied. We begrijpen de wet- en regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid en hebben de kennis om effectieve re-integratiestrategieën te ontwikkelen. Door samen te werken met Refrisk kunt u als bedrijf profiteren van onze gespecialiseerde kennis en ervaring.

Individuele begeleiding van medewerkers:
Refrisk biedt jobcoaching en individuele begeleiding aan uw medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geweest of dreigen uit te vallen. Jobcoaches kunnen de specifieke behoeften en mogelijkheden van uw medewerkers beoordelen en hen ondersteunen bij het re-integratieproces. Door samen te werken met Refrisk kunt u als bedrijf ervoor zorgen dat uw medewerkers de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen om succesvol terug te keren naar het werk.

Verminderde administratieve lasten:
Het re-integratieproces kan gepaard gaan met veel administratieve taken, zoals het opstellen van re-integratieplannen en het bijhouden van de voortgang. Refrisk helpt uw bedrijf bij het beheren van deze administratieve lasten door het leveren van gestandaardiseerde documenten en rapportages. Dit bespaart tijd en moeite voor uw bedrijf, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

Netwerk van werkgevers en vacatures:
Refrisk heeft een uitgebreid netwerk van werkgevers en toegang tot verschillende vacatures. Wij helpen bedrijven bij het vinden van geschikte werkplekken voor re-integrerende medewerkers. Door samen te werken met Refrisk kunnen bedrijven profiteren van deze netwerken en meer kansen bieden aan hun medewerkers om passend werk te vinden.

Verhoogde kans op succesvolle re-integratie:
Samenwerken met een re-integratie- en jobcoachorganisatie zoals Refrisk vergroot de kans op een succesvolle re-integratie van medewerkers. Wij hebben de expertise en middelen om het re-integratieproces effectief te begeleiden en te ondersteunen. Wij kunnen individuele behoeften identificeren, geschikte interventies aanbevelen en de voortgang monitoren. Dit verhoogt de kans op een geslaagde terugkeer naar werk en vermindert het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid.

Al met al biedt samenwerking met Refrisk bedrijven de mogelijkheid om expertise, individuele begeleiding, netwerken en ondersteuning bij administratieve taken te benutten. Dit draagt bij aan een succesvolle re-integratie van medewerkers en heeft uiteindelijk positieve effecten op het bedrijf zelf, zoals een hogere medewerkerstevredenheid, verlaagde kosten en verhoogde productiviteit.

Meer informatie?

U kunt vrijblijvend contact opnemen met de accountmanager van Refrisk, Iris de Ruijter, voor vragen over de trajecten en bijbehorende jobcoaching. Zij staat klaar om u te voorzien van alle benodigde informatie en advies.

Iris is bereikbaar op nummer 06-14048487 of per e-mail: iris.de.ruijter@refrisk.nl