Psychische problemen

De klanten die bij Refrisk worden aangemeld kennen een breed scala aan psychische en/of psychiatrische beperkingen.

Een combinatie met lichamelijke en/of gedragsproblematiek kan aan de orde zijn. Belemmeringen in de persoonlijke situatie komen regelmatig voor. In veel gevallen heeft de doelgroep ook te maken met ondersteunende instanties op het gebied van wonen, de Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Reclassering en schuldhulpverlening. Als gevolg van de psychische problematiek is de afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Deze klanten kunnen door de juiste ondersteuning en het verkrijgen van inzicht in eigen functioneren, zelf richting geven aan de voor hen gewenste mogelijkheden.
De insteek van Refrisk is gericht op persoonlijke begeleiding met voldoende veiligheid en maatwerk. Uitgangspunt is niet alleen op welke wijze de klant zo snel mogelijk geplaatst kan worden op de arbeidsmarkt, maar vooral ook hoe hij duurzaam geplaatst kan worden.

Het belangrijkste doel van jobcoaching voor mensen met psychische problemen is het vergroten van de arbeidsmogelijkheden en het bevorderen van inclusie op de werkplek. Door individuele ondersteuning en begeleiding te bieden, helpt de gespecialiseerde jobcoach van Refrisk om hun doelen te bereiken en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Samen vooruitzicht creëren!

Gespecialiseerde jobcoaches

Onze gespecialiseerde jobcoaches zijn professionals die de kennis en ervaring hebben om mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Ondanks de uitdagingen die voortvloeien uit psychische en fysieke problemen. Deze jobcoach begrijpt de unieke behoeften en beperkingen van mensen met dergelijke problemen en biedt begeleiding op maat om hen te helpen succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

De taken van een gespecialiseerde jobcoach kunnen verschillende aspecten omvatten, zoals het helpen van individuen bij het identificeren van hun sterke punten, interesses en vaardigheden, evenals het verkennen van mogelijke beroepen die geschikt zijn voor hun specifieke situatie. De jobcoach kan ook ondersteuning bieden bij het opstellen van een cv, het voorbereiden op sollicitatiegesprekken en het ontwikkelen van effectieve coping strategieën voor de werkomgeving.

Daarnaast kan een gespecialiseerde jobcoach ook contact leggen met werkgevers en bemiddelen tussen de werknemer en de werkgever om redelijke aanpassingen op de werkplek te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om flexibele werkuren, aangepaste taken of fysieke aanpassingen aan de werkplek. De jobcoach fungeert als een brug tussen de werknemer en de werkgever en streeft naar een werkomgeving die rekening houdt met de specifieke behoeften van de werknemer.

Het uiteindelijke doel van een gespecialiseerde jobcoach is om mensen met psychische en fysieke problemen te helpen bij het verkrijgen van zinvol werk dat past bij hun mogelijkheden en behoeften. Door middel van individuele begeleiding, ondersteuning en bemiddeling kan een jobcoach een waardevolle rol spelen in het vergroten van de kansen op werk en het bevorderen van de inclusie van mensen met psychische en fysieke problemen op de arbeidsmarkt.

Wanneer je te maken hebt met psychische problemen, kunnen er verschillende uitdagingen ontstaan op het werk, zoals:

Concentratie- en productiviteitsproblemen:
Psychische problemen kunnen het moeilijker maken om je te concentreren, waardoor je productiviteit op het werk kan afnemen.

  1. Emotionele instabiliteit: Stemmingsschommelingen, angstgevoelens of depressie kunnen invloed hebben op je vermogen om emoties onder controle te houden, wat van invloed kan zijn op je werkomgeving en relaties met collega's.
  1. Stress en burn-out: Psychische problemen kunnen je vatbaarder maken voor stress en het risico op een burn-out vergroten. Dit kan leiden tot verminderde energie, motivatie en prestaties op het werk.
  1. Sociale interactie: Als je worstelt met psychische problemen, kunnen sociale interacties op het werk uitdagender worden. Communiceren met collega's of leidinggevenden kan moeilijk zijn, waardoor je je geïsoleerd kunt voelen.

Onze jobcoach kan je ondersteunen bij het omgaan met deze uitdagingen. Ze kunnen:

  1. Individuele begeleiding bieden: Een jobcoach kan je helpen omgaan met specifieke situaties die je moeilijk vindt op het werk. Ze kunnen strategieën en technieken aanreiken om je concentratie, stressmanagement en emotioneel welzijn te verbeteren.
  1. Werkomgeving aanpassen: Een jobcoach kan samenwerken met jou en je werkgever om aanpassingen aan je werkomgeving te maken die je helpen beter te functioneren. Dit kunnen flexibele werktijden, aanpassingen aan je takenpakket of ergonomische verbeteringen zijn.
  1. Communicatie ondersteunen: Als je problemen hebt met sociale interactie, kan een jobcoach je helpen bij het ontwikkelen van communicatievaardigheden en het verbeteren van je relaties met collega's en leidinggevenden.
  1. Terugkeer naar werk begeleiden: Als je een periode van afwezigheid hebt gehad vanwege psychische problemen, kan een jobcoach je ondersteunen bij een soepele terugkeer naar het werk. Ze kunnen een re-integratieplan opstellen en je helpen bij het opbouwen van je werkuren.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke hulp en ondersteuning die onze gespecialiseerde jobcoach kan bieden, afhangt van je individuele behoeften en de aard van je psychische problemen.