Iedereen een eigen talent
Iedereen, met en zonder arbeidsbeperking, beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen op het werk prima functioneren, maar worden vaak door hun arbeidsbeperking niet goed begrepen. Hierdoor blijven deze eigenschappen en kwaliteiten onbenut. Binnen organisaties en in de werkomgeving is duidelijk behoefte aan ondersteuning van medewerkers met een arbeidsbeperking. Door coaching worden knelpunten verholpen en kan ook jij jouw specifieke kwaliteiten inzetten. Onder de juiste omstandigheden kun je oprecht trots zijn op je eigen talent.

Duurzame werkplek
Door de werkzaamheden en werkplek aan te passen naar de mate en aard van jouw beperking, zorgen we er samen voor dat de nieuwe werksituatie een duurzaam succes wordt en blijft. Op deze manier kun je je verder ontwikkelen. De jobcoach kijkt samen met jou en de werkgever, welke aanpassingen in de werkomgeving en op de werkplek noodzakelijk zijn. Zo kan je optimaal functioneren. Deze aanpassingen kunnen op diverse gebieden liggen. De jobcoach ondersteunt je bij alle zaken die je moeilijk of lastig vindt, zoals bij:

  • het inwerken en aanleren van nieuwe taken
  • het overzicht behouden, door structuur in het werk aan te brengen.
  • het verduidelijken van veel informatie die je moet verwerken
  • het overleggen met de werkgever over het aanpassen van taken
  • het leren om problemen op tijd bespreekbaar te maken

  Ondersteuning

  Ook ondersteunt en adviseert de jobcoach jou en de werkgever bij het aanvragen van mogelijke hulpmiddelen, voor op de werkplek.

  De Jobcoach begeleidt, coacht en traint en komt regelmatig op de werkplek.
  Het is de bedoeling dat je na ondersteuning van de jobcoach uiteindelijk zelfstandig kunt werken. De jobcoach blijft bereikbaar als er problemen zijn, of als er dingen niet duidelijk zijn.

  De jobcoach biedt individuele begeleiding en ondersteuning om jou te helpen succesvol te zijn in je functie.

  De mate van ondersteuning is afhankelijk van jouw behoeften en de aard van het werk. 
  Enkele voorbeelden van de ondersteuning die een jobcoach kan bieden, zijn:

  1. Introductie op de werkplek: De jobcoach kan jou helpen bij het leren kennen van de werkomgeving, collega's en werkprocessen. Dit kan onder meer het geven van rondleidingen, jou introduceren aan collega's en het uitleggen wat de dagelijkse routines omvatten.
  2. Training en instructie: De jobcoach kan jou trainen en instrueren over de specifieke taken en vaardigheden die nodig zijn voor de functie. Dit kan variëren van het aanleren van nieuwe werkmethoden tot het verbeteren van bestaande vaardigheden.
  3. Aanpassingen op de werkplek: Een jobcoach kan helpen bij het identificeren en implementeren van aanpassingen op de werkplek die jou in staat stellen om optimaal te functioneren. Dit kan bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek, het verstrekken van speciale apparatuur of het implementeren van flexibele werktijden omvatten.
  4. Ondersteuning bij communicatie en sociale interactie: Als je moeite hebt met communicatie of sociale interactie, kan de jobcoach je helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën om effectief te communiceren met collega's en klanten.
  5. Begeleiding en mentorship: Een jobcoach kan fungeren als jouw mentor en vertrouwenspersoon. Ze kunnen advies geven, problemen bespreken en je helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en professionele vaardigheden.

  Het doel van een jobcoach is om jou te ondersteunen bij het bereiken van een succesvolle en bevredigende werkervaring. Door individuele begeleiding en ondersteuning te bieden, kan een jobcoach jou helpen jouw talenten te benutten en te groeien in de functie.


  "Door de hulp van de jobcoach heb ik mij als mens en als werknemer kunnen ontwikkelen"

  Acxel