Begeleiding Naar Werk door Refrisk

Refrisk is een succesvolle en landelijk werkende organisatie die mensen
met een beperking aan passend en betaald werk helpt.

Lees verder

Hulp op het werk nodig ?

De jobcoaches van Refrisk bieden ondersteuning !

Lekker op je Werkplek

Door de jobcoach van Refrisk voel ik me super op mijn plek!

Bekijk onze vacatures

Refrisk, úw partner voor re-integratie en jobcoaching

Refrisk bestaat sinds 2005 en is een succesvolle en landelijk werkende begeleidings-organisatie voor mensen met een arbeidsbeperking.

Re-integratie en jobcoaching

Refrisk voert re-integratietrajecten uit in opdracht van UWV (voor mensen met een Wajong-, WIA- of Ziektewetuitkering), van Gemeenten (mensen die onder de Participatiewet vallen) en het bedrijfsleven of verzekeringsmaatschappijen. Hierbij gaat het dan met name om mensen die nog een dienstverband hebben en door ziekte of gebrek niet meer in staat zijn om het eigen werk uit te voeren. Wij bieden begeleiding bij het re-integreren in het eigen werk of naar ander werk conform de wet Poortwachter.

Kracht van Refrisk

De kracht van Refrisk ligt in de intensieve 1 op 1 begeleiding en wij bezoeken mensen thuis. Wij helpen mensen individueel tijdens het re-integratietraject niet alleen aan een passende (betaalde) baan, maar ook om die baan d.m.v. jobcoaching te behouden. Dit doen we door intensief op de werkvloer te begeleiden, zoveel en zo lang als nodig is. Als het nodig is, werkt de jobcoach ook daadwerkelijk mee.

Hoe werken wij

Refrisk werkt met geregistreerde jobcoaches, die opgeleid zijn via interne beroepsgerichte trainingen en een post HBO jobcoachopleiding. De jobcoaches worden werkinhoudelijke ondersteund door de arbeidsdeskundigen van Refrisk.

Ook aanspreekpunt voor de werkgever

Ook voor de werkgever is de jobcoach of de arbeidsdeskundige hét aanspreekpunt. Bij de start van het dienstverband bespreekt de jobcoach de inwerkperiode en begeleidt de werknemer tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Hij/zij geeft terugkoppeling over hoe het gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Er wordt altijd rekening gehouden met zowel de belangen van de werknemer als die van de werkgever, zonder één daarvan te bevoordelen. De jobcoach helpt daarnaast de werkgever bij het aanvragen van de diverse voorzieningen en instrumenten die op de doelgroep van toepassing zijn.

Gespecialiseerd

Refrisk werkt met een eerste en tweede jobcoach. Zo is er altijd opvang als de eerste coach bijvoorbeeld vakantie heeft. Bovendien sparren de coaches met elkaar en vullen ze elkaar aan. Iedere regio heeft zijn eigen coaches: zij kennen de regionale arbeidsmarkt en de lokale werkgevers.

Ook aanspreekpunt voor de werkgever
Ook voor de werkgever is onze jobcoach hét aanspreekpunt. De coach bespreekt de inwerkperiode, begeleidt tijdens het dienstverband, evalueert het functioneren en bespreekt waar verbeteringen mogelijk zijn. Hij houdt hierbij rekening met zowel de belangen van de werknemer als van de werkgever. Onze jobcoach helpt daarnaast de werkgever bij het aanvragen van de diverse voorzieningen en instrumenten die op de doelgroep van toepassing zijn.

  • Vacature Jobcoach regio Hilversum e.o.

    01-03-2021 - Voor de regio Hilversum e.o. zijn wij op zoek naar een enthousiaste Jobcoach. Solliciteren kan door een CV + motivatie te mailen naar : solliciteren@refrisk.nl Nadere informatie over de functie-inhoud is te vinden op onz ... Lees verder »